Informații de interes public

SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 

  • Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/Lege-544-2001.pdf

  • Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: Alexandru Maria Irina:  irina.alexandru@gppcurcubeulcopilariei.ro
  • Cerere pentru solicitare informații în baza Legii nr. 544 / 2001  https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/cerere_L544.pdf
  • Modalitățile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate: 
  • - Reclamație administrativă 1: https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/reclamatie_administrativa_1.pdf
  • - Reclamație administrativă 2:   https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/reclamatie_administrativa_2.pdf
  •  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2011 

BUGET

Bugetul pentru anul  

Lista cu veniturile salariale ale angajaților conform Art. 33 - Legea 153/2017 

Bilanțul contabil pentru anul 

Execuții bugetare

DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE