INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

Condiţii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în cadrul etapelor de transfer/ pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar avizate pentru anul şcolar 2024-2025


SESIZARE CAZURI DE VIOLENȚĂ:

FORMULAR PENTRU SESIZAREA CAZURILOR DE VIOLENTA 

https://forms.gle/rhxZ5jLbqseYcJcN9

Procedura privind managementul cazurilor de violență asupra antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor și personalului unității de învățământ

 

STRATEGIA 2022-2026


PLAN MANGERIAL 2021-2022


RAEI-2020-2021


RAPORT PRIVIND STAREA INVATAMANTULUI


PROGRAM CABINETEREGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE


OFERTA GRĂDINIȚEI


SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC 

  • Legea nr. 544 din 12.10.2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/Lege-544-2001.pdf

  • Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice: Alexandru Maria Irina:  irina.alexandru@gppcurcubeulcopilariei.ro
  • Cerere pentru solicitare informații în baza Legii nr. 544 / 2001  https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/cerere_L544.pdf
  • Modalitățile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate: 
  • - Reclamație administrativă 1: https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/reclamatie_administrativa_1.pdf
  • - Reclamație administrativă 2:   https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/reclamatie_administrativa_2.pdf
  •  Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2011 

BUGET

Bugetul pentru anul 2021 


Lista cu veniturile salariale ale angajaților conform Art. 33 - Legea 153/2017 


Execuții bugetare


DECLARAȚII DE AVERE ȘI DE INTERESE

© 2017 Curcubeul copilariei, Str. Amaradia Nr. 70 Bl. F5a, Craiova
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit!