Reînscrierea la grădiniță 2020-2021

STRĂZI ARONDATE GRĂDINIŢEI CU P.P. „CURCUBEUL COPILĂRIEI” CRAIOVA

 • STR. TURTURELE
 • STR. MARACINEANU
 • STR. PLEVNEI
 • STR. COLŢUNAŞI
 • STR. MAIOR ŞONŢU
 • STR. OPANEZ
 • STR. UNIRII
 • ALLEEA 3 G. ENESCU
 • STR. BĂNESCU
 • STR. AMARADIA
 • STR. FĂGĂRAŞ
 • BLD. DACIA

ACTE NECESARE ÎN DOSARUL DE ÎNSCRIERE

 • Cerere de înscriere tip emisă de unitatea de învăţământ;
 • Copie C.I- B.I.;
 • Adeverinţe de salariat ale ambilor părinţi sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale;
 • Copie a certificatului de naştere al copilului;
 • Aviz epidemiologic cu copie a vaccinărilor eliberate de medicul de familie;
 • Adeverinţă de boli cronice şi infecto - contagioase pentru ambii părinţi- eliberată de medicul de familie;
 • Copie hotarâre judecătorească divorț/hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap/certificat de orientare scolară/hotărâre de luare în plasament sau orice act doveditor al unor situații speciale în care se află copilul sau familia.

Harta unităților educaționale cu program Step by Step

https://www.stepbystep.ro/retea/

                                                                 Ghid înscriere grădiniță

                                                    Lista grădinițelor autorizate/acreditate