SITUAȚIA CERERILOR DE ÎNSCRIERE RESPINSE SAU NEINREGISTRATE DUPĂ PRIMA ETAPĂ

ATENȚIE!

Cei neinregistrați pot sa își clarifice situația până pe data de 28.06.2021 pentru a putea fi înscriși în etapa a doua.

Cei care nu apar în tabel sunt admiși.

Procedura înscrierea la grădiniță 2021-2022

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu varste între 3 și 6 ani în învățămantul preșcolar, în anul școlar 2021-2022, se deruleaza, succesiv, urmatoarele etape: 

a) reînscrierea copiilor care frecventează Grădinița Curcubeul Copilăriei în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2021- 2022; 

b) înscrierea copiilor nou veniți. 

Ocuparea locurilor libere, dupa finalizarea etapei de reînscrieri, se va face în ordinea descrescătoare a grupelor de varstă, respectiv: grupa mare, grupa cnijlocie și grupa mica, cu respectarea prevederilor din legislația în vigoare.

LOCURI LIBERE DISPONIBILE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 - 2022 dupa etapa I:

Grupa mică învățământ tradițional - 11 locuri;

Grupa mică învățământ STEP BY STEP - 7 locuri;

ÎNSCRIERE PREȘCOLARI

Având în vedere adresa M.E. nr. 28269/27.04.2021 privind asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 şi 6 ani în învăţământul preşcolar în anul școlar 2021 - 2022 vă comunicăm:

Înscrierile preșcolarilor pentru anul școlar 2021 - 2022 se vor derula până la completarea locurilor disponibile după cum urmează>

  • ETAPA II de înscriere - 28.06.2021 -16.07.2021

Colectare cereri de înscriere - 28.06 - 02.07.2021

Procesare cereri de înscriere - 02.07 - 16.07.2021

Acestea se pot realiza astfel:

  • LA SEDIUL DIN STR. AMARADIA NR. 70 BL. F5a (intrarea din spate - in parcare)

LUNI, MARȚI, JOI, VINERI - 9.00 - 11.00

MIERCURI - 14.00 - 16.00

Cererea de înscrierea se poate descarca de la butonul de mai jos. 

Dosarele care nu îndeplinesc condițiile solicitate nu vor putea fi operate în SIIIR!!!!

ACTE NECESARE ÎN DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ

  • Cerere de înscriere tip emisă de unitatea de învăţământ;
  • Copie a certificatului de naştere al copilului;
  • Copie C.I- B.I. părinți;
  • Adeverinţe de salariat ale ambilor părinţi sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale;
  • Adeverință pentru înscrierea la grădiniță cu vaccinările eliberată de medicul de familie.
  • Aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie (valabil 48 ore - se prezinta odata cu prezentarea copilului la grădiniță);
  • Copie hotarâre judecătorească divorț/hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap/certificat de orientare scolară/hotărâre de luare în plasament sau orice act doveditor al unor situații speciale în care se află copilul sau familia;
  • Acte doveditoare a îndeplinirii criteriilor generale și specifice după caz.

Vă rugăm să anexaţi documentele într-un dosar, în ordinea prezentată!

MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE 2021

Prevederi legislative privind înscrierea la grădinita în anul școlar 2021 - 2022

https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/Nota%20ISJ%20028%20din%2028.04.2021.pdf

Harta unităților educaționale cu program Step by Step

https://www.stepbystep.ro/retea/

Ghid înscriere grădiniță

                                                    Lista grădinițelor autorizate/acreditate

© 2017 Curcubeul copilariei, Str. Amaradia Nr. 70 Bl. F5a, Craiova
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit!