Procedura înscrierea la grădiniță 

2020-2021 

ETAPA I DE INSCRIERI - 08 - 26.06.2020

 • LA SEDIUL DIN STR. AMARADIA NR. 70 BL. F5a

LUNI, MARȚI, JOI, VINERI - 9.00 - 12.00

MIERCURI - 16.00 - 18.00

 • ON-LINE

Înscrierea se poate realiza și online prin trimiterea documentelor de înscriere la adresa de e-mail gcurcubeulcopilariei@gmail.com sau prin accesarea următorului https://forms.gle/Ajh97obvXA2itC6L9 .

ATENTIE! În acest caz (înscriere online) documentele vor fi scanate în format numai PDF (pentru o claritate a datelor care permite introducerea corectă a acestora în SIIIR).

Cererea de înscrierea se poate descarca de la butonul de mai jos. Aceasta va fi completată în integralitate și semnată înainte de a fi scanata în format PDF.

Dosarele care nu îndeplinesc condițiile solicitate nu vor putea fi operate în SIIIR!!!!

ACTE NECESARE ÎN DOSARUL DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ

 • Cerere de înscriere tip emisă de unitatea de învăţământ;
 • Copie a certificatului de naştere al copilului;
 • Copie C.I- B.I. părinți;
 • Adeverinţe de salariat ale ambilor părinţi sau alte acte doveditoare ale veniturilor familiale;
 • Adeverință pentru înscrierea la grădiniță cu vaccinările eliberată de medicul de familie.
 • Aviz epidemiologic eliberat de medicul de familie (valabil 48 ore - se prezinta odata cu prezentarea copilului la grădiniță);
 • Adeverinţă de boli cronice şi infecto - contagioase pentru ambii părinţi- eliberată de medicul de familie;
 • Copie hotarâre judecătorească divorț/hotărâre și certificat de încadrare în grad de handicap/certificat de orientare scolară/hotărâre de luare în plasament sau orice act doveditor al unor situații speciale în care se află copilul sau familia;
 • Acte doveditoare a îndeplinirii criteriilor generale și specifice după caz.

Vă rugăm să anexaţi documentele într-un dosar, în ordinea prezentată.

Prevederi legislative privind înscrierea la grădinita în anul școlar 2020 - 2021

https://www.isjdolj.ro/content/au-fost-aprobate-procedura-%C8%99i-calendarul-privind-%C3%AEnscrierea-re%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul
https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/Adresa%20ISJ_cadrul%20normativ%20inscrieri%20invatamant%20prescolar.pdf
https://www.isjdolj.ro/content/cerere-tip-de-inscriere-invatamantul-prescolar-2020

Harta unităților educaționale cu program Step by Step

https://www.stepbystep.ro/retea/

                                                                 Ghid înscriere grădiniță

                                                    Lista grădinițelor autorizate/acreditate