REZULTATE ÎNSCRIERI DUPĂ ETAPA I

Dosarele care au fost înregistrate cu numerele din tabelul de mai jos au fost respinse. Cine NU se regăsește în acest tabel este ADMIS.
Menționăm că toate locurile au fost ocupate în prima etapă de înscrieri. Nu se va mai organiza etapa a doua de înscrieri.

Procedura înscrierea la grădiniță 2022-2023

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul școlar 2022-202, se derulează, succesiv, următoarele etape: 

a) reînscrierea copiilor care frecventează Grădinița Curcubeul Copilăriei în acest an școlar și care urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022- 2023; 

REINSCRIEREA copiilor care frecventează grădinița în anul școlar 2021-2022, și urmează să o frecventeze și în anul școlar 2022-2023, va avea loc în perioada 16.05.2022 - 27.05.2022, ora 12.00. 

Completarea dosarului: cerere de reînscriere, documente care să ateste schimbările survenite de la înscrierea în unitate (daca este cazul), aviz ISJ Dolj pentru copiii care nu var fi înscriși la clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023, din motive medicale și declarație /acord de reînscriere la unitate, semnata de ambii părinți/tutore/reprezentant legal.

b) înscrierea copiilor nou veniți. 

În perioada 30.05 - 10.06.2022 părinții copiilor vor înregistra solicitările de înscriere în unitățile de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari, care au locuri disponibile pentru anul școlar 2022-2023.

Solicitarea de înscriere va fi însoțită de documente justificative, care să demonstreze criteriile generale și criteriile de departajare specifice elaborate de unitățile de învățământ preșcolar sau cu grupe de preșcolari.

Documente necesare înscrierii, depuse de părinte/tutore/reprezentant legal la unitatea de învățământ sunt:

1. cererea de înscriere;

2. copie certificat de naștere copil;

3. copie CI părinte/tutore/reprezentant legal;

4. hotărâri judecătorești (daca este cazul);

5.declarația-acord de înscriere la unitatea solicitata semnată de ambii părinți/tutore/ reprezentant legal;

6. adeverință de salariat;

7. fișa medicală completată potrivit reglementărilor în vigoare, eliberată de medicul de familie;

8. avizul ISJ Dolj pentru copiii care nu vor fi înscriși la clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-

2023, din motive medicale (daca este cazul);

9. documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale sau specifice.

Toate informațiile, declarate în cererea de solicitare a înscrierii, precum și documentele anexate vor fi verificate de membrii comisiei de reînscriere/înscriere a unității de învățământ.

Programului pe zile și ore pentru primirea cererilor și a documentelor aferente este următorul:

  • ETAPA I de înscriere - 30.05.2021 -10.06.2022

Colectare cereri de înscriere - 30.05 - 10.06.2022

Procesare cereri de înscriere - 14.06 - 15.06.2022

Acestea se pot realiza astfel:

  • LA SEDIUL DIN STR. AMARADIA NR. 70 BL. F5a (intrarea din spate - in parcare)

LUNI, MIERCURI, VINERI - 10.00 - 12.00

MARȚI, JOI - 15.00 - 17.00

Ocuparea locurilor libere, după finalizarea etapei de reînscriere, se va face in ordine descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv: grupa mare (de regulă, copii de 5 ani, împliniți la 31.08.2022), grupa mijlocie (de regulă, copii de 4 ani împliniți la 31.08.2022) și grupa mică (de regulă, copii de 3 ani, împliniți la 31.08.2022). Prin excepție, conform art. 1 alin. I.I. din Legea 185/2020 pentru modificarea și completarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011, în etapa a doua vor putea fi înscriși în învățământul preșcolar și copiii cu vârsta de minimum 2 ani, în limita locurilor disponibile și după cuprinderea cu prioritate a solicitărilor pentru grupa mare, respectiv a celor care împlinesc vârsta de 3 ani la 31.08.2022. In situația în care într-o unitate de învățământ numărul cererilor de înscriere a copiilor în învățământul preșcolar, primite de la părinți, este mai mare decât numărul de locuri libere, vor fi aplicate, succesiv, criterii de departajare specifice, cu respectarea numărului maxim de copii la grupă stabilit de art. 63. alin (I) litera b) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

Date importante referitoare la ÎNSCRIERE:

Capacitatea instituției pentru anul școlar 2022-2023 este de 8 grupe de prescolari / program prelungit/200 locuri conform planului de școlarizare aprobat de către ISJ DOLJ, după cum urmează:

o Grupa mică - 3 grupe (3 ani împliniți până la data de 31 august 2022): 60 locuri

o Grupa mijlocie - 2 grupe (4 ani): 56 locuri

o Grupa mare - 3 grupe (5 ani):  84 locuri 

LOCURI LIBERE DISPONIBILE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023 înainte de  etapa I:

Grupa mică învățământ tradițional - 40 locuri;

Grupa mică învățământ STEP BY STEP - 20 locuri;

Grupa Mare învățământ STEP BY STEP - 7 locuri

Grupa mare învățământ tradițional - 2 locuri

Cererea de înscrierea se poate descarca de la butonul de mai jos sau se va primi la sediu la depunerea dosarului. 

Dosarele care nu îndeplinesc condițiile solicitate nu vor putea fi operate în SIIIR!!!!

MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE 2022

DECLARAȚIE ÎNSCRIERE 2022

Prevederi legislative privind înscrierea la grădiniță în anul școlar 2022 - 2023

https://www.isjdolj.ro/sites/default/files/Nota%20ISJ%20137%20din%2005.05.2022.pdf https://www.isjdolj.ro/content/%C3%AEnscrierea-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-pre%C8%99colar-%C8%99colar-2022-2023

Harta unităților educaționale cu program Step by Step

https://www.stepbystep.ro/retea/

Ghid înscriere grădiniță

                                                    Lista grădinițelor autorizate/acreditate

https://www.siiir.edu.ro/carto/#/unitatea/11405644
© 2017 Curcubeul copilariei, Str. Amaradia Nr. 70 Bl. F5a, Craiova
Creat cu Webnode
Creați un site gratuit!