Oferta curriculară și extracurriculară

Oferta curriculară

Planul de învăţământ are o structură pe două niveluri de vârstă şi, în contextul unei învăţări centrate pe copil, încurajează eterogenitatea (abandonarea sistemului de constituire a grupelor pe criteriul cronologic). De asemenea, acesta prezintă o construcţie diferită, în funcţie de tipul de program al grădiniţei şi o delimitare pe tipuri de activităţi de învăţare: activităţi pe domenii experienţiale, jocuri şi activităţi didactice alese şi activităţi de dezvoltare personală. 

Domeniile experienţiale sunt adevărate "câmpuri cognitive integrate" (L.Vlăsceanu) care transced graniţele dintre discipline şi care, în contextul dat de curriculum pentru învățământ preșcolar, se întâlnesc cu domeniile tradiţionale de dezvoltare a copilului, respectiv: domeniul psihomotric, domeniul limbajului, domeniul socio-emoţional, domeniul cognitiv.

 • Domeniul estetic şi creativ - acoperă abilităţile de a răspunde emoţional şi intelectual la experienţe perceptive, sensibilitatea faţă de diferitele niveluri de manifestare a calităţii, aprecierea frumosului şi a adecvării la scop sau utilizare.
 • Domeniul om şi societate - include omul, modul lui de viaţă, relaţiile cu alţi oameni, relaţiile cu mediul social, ca şi modalităţile în care acţiunile umane influenţează evenimentele. Domeniul are o extindere şi către contexte curriculare care privesc tehnologia, în sensul abordării capacităţilor umane de a controla evenimentele şi de a ordona mediul.
 • Domeniul limbă şi comunicare - acoperă stăpânirea exprimării orale şi scrise, ca şi abilitatea de a înţelege comunicarea verbală şi scrisă.
 • Domeniul ştiinţe - include atât abordarea domeniului matematic prin intermediul experienţelor practice cât şi înţelegerea naturii, ca fiind modificabilă de fiinţele umane cu care se află în interacţiune.
 • Domeniul psiho-motric acoperă coordonarea şi controlul mişcărilor corporale, mobilitatea generală şi rezistenţa fizică, abilităţile motorii şi de manipulare de fineţe, ca şi elemente de cunoaştere, legate mai ales de anatomia şi fiziologia omului.

Planul de învăţământ, ca şi domeniile experienţiale prezentate anterior, permite parcurgerea interdisciplinară, integrată a conţinuturilor propuse şi asigură libertate cadrului didactic în planificarea activităţii zilnice cu preşcolarii 

Activităţile de învăţare reprezintă un ansamblu de acţiuni cu caracter planificat, sistematic, metodic, intensiv, organizate şi conduse de cadrul didactic, în scopul atingerii finalităţilor prevăzute în curriculum. Desfăşurarea acestora necesită coordonarea eforturilor comune ale celor trei parteneri ai procesului de predare-învăţare-evaluare, respectiv: cadre didactice, părinţi, copii, dar şi a colaboratorilor şi partenerilor educaţionali din comunitate a căror implicare este la fel de importantă. În desfăşurarea acestora accentul cade pe încurajarea iniţiativei copilului şi a luării deciziei, pe învăţarea prin experimente şi exersări individuale. Activităţile de învăţare se desfăşoară fie cu întreaga grupă de copii, fie pe grupuri mici sau individual. Ele pot lua forma activităţilor pe discipline sau integrate, a activităţilor liber-alese sau a celor de dezvoltare personală. Dintre mijloacele de realizare utilizate putem aminti: jocul liber, discuţiile libere, jocul didactic, povestirea, exerciţiile cu material individual, experimentele, construcţiile, lectura după imagini, observarea, convorbirea, povestirile create de copii, memorizările, precum şi alte mijloace, specifice didacticii, în funcţie de nevoile educaţionale ale copiilor.

Categoriile de activităţi de învăţare prezente în acest plan de învăţământ sunt: Activităţi pe domenii de învăţare (care pot fi activităţi integrate sau pe discipline), Jocuri şi activităţi alese şi Activităţi de dezvoltare personală. 

 • Activităţile pe domenii experienţiale sunt activităţile integrate sau pe discipline desfăşurate cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcţie de temele mari propuse de curriculum, precum şi de nivelul de vârstă şi de nevoile şi interesele copiilor din grupă. 
 • Jocurile şi activităţile didactice alese sunt cele pe care copiii şi le aleg şi îi ajută pe aceştia să socializeze în mod progresiv şi să se iniţieze în cunoaşterea lumii fizice, a mediului social şi cultural căruia îi aparţin, a matematicii, comunicării, a limbajului citit şi scris. 
 • Activităţile de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile şi activităţile din perioada după-amiezii (pentru grupele de program prelungit sau săptămânal), inclusiv activităţile opţionale.

Curriculum la decizia școlii


Activități extracurriculare

12 septembrie 2016 - ,,Azi incepe gradinita! !" - Festivitatea de deschidere a anului şcolar

Octombrie 2016 - ,,Pe cararile toamnei" - Plimbare in natura

Noiembrie 2016 - "Mici-dar sanatosi" - - educatie pentru sanatate -activitati interactive desfasurate la nivel de grupa,concurs pe tema adecvata , optionale,etc.

Decembrie 2016 - "La multi ani, Țara mea!" - activitati desfasurate la grupa, expozitie, etc.

- "Mos Craciun în vizita la noi în grădiniță"! - serbari, spectacole, activitati in comunitate.program de colinde, etc.

24 Ianuarie 2017 - " Bucuriile iernii" - activitati desfasurate la grupa si in parteneriat cu elevii scolari de la Liceul Tehnic Energetic-Craiova

Februarie 2017 - "Fii atent la viata ta!" - Intalnire cu politisti , jandarmi , pompieri, activitati interactive, concurs intre grupe , etc.

Martie 2017 - "Martisoare pentru cei dragi" - expozitie de martisoare, targ de martisoare, tombola, etc.

Martie 2017 - "Mama draga,te iubesc!" - Activitati interactive, in parteneriat cu mamele si bunicutele copiilor, etc.

Aprilie 2017 - " Copiii - prietenii naturii" - Plantari de pomi, flori, actiuni de ecologizare, concursuri tematice, drumetii, excursii, vizite, plimbari, etc.

Mai 2017 - "Fii voluntar pentru o zi!" - activitati in parteneriat cu Comunitatea locala

Iunie 2017 - "Copile drag, e ziua ta!" - serbari, spectacole, intreceri sportive, desene pe asfalt, activitati in comunitate, expozitie, etc.

Pe parcursul anului școlar:

 • Vizionare de spectacole pentru copii - periodic
 • Ieșiri în natură - jocuri libere, activitati outdoor
 • Participări la evenimente pentru copii.
 • Participări la manifestări organizate de comunitatea locală cu ocazia diferitelor evenimente, sărbători, etc.
 • Participarea la ,activitati in parteneriat cu biserica,politia,etc.

Periodic -" Ne place competitia"! înscrierea și participarea copiilor la concursuri scolare din scrisoarea metodică sau alte concursuri avizate de MECTS


Programul ”Să știi mai mult, să fii mai bun!”